Last Updated: 14:14PM 7/12/2022

Veiligheid

Als ondernemer wil je er uiteraard voor zorgen dat jouw werknemers onder veilige omstandigheden kunnen werken. Het is overigens ook verplicht dat er een aantal zaken geregeld worden om als werkgever de veiligheid binnen een bedrijf te waarborgen. Hieronder lees je welke dingen jij zou moeten doen om als (kleine) werkgever te voldoen aan de belangrijkste veiligheidsregels.

Stel een RI&E op

Heb jij werknemers in dienst? Dan ben je verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen waarmee je de risico’s op ongelukken in kaart brengt.

Werkplekonderzoek laten uitvoeren

De Arbowet stelt dat je als werkgever elke arbeidsplaats moet betrekken in je arbobeleid. Iedere werkplek, dus ook thuiswerkplekken, moeten worden gecheckt op veiligheid. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gecontroleerd of de werkplek ergonomisch is ingericht.

Een zelfinspectie uitvoeren

Wil je controleren of je bedrijf voldoet aan de meest belangrijke regels voor veiligheid? Maak dan gebruik van de handige tool van de Arbeidsinspectie, waarmee je gemakkelijk zelf een inspectie kunt uitvoeren en snel kunt zien wat er nog verbeterd moet worden binnen jouw bedrijf om de veiligheid te verbeteren.

Stel een preventiemedewerker aan

Ten eerste is het natuurlijk essentieel dat alle werknemers binnen je bedrijf duidelijke instructies krijgen over ze veilig moeten werken. Het is ook aan te raden om regelmatig controles uit te voeren op de werkvloer door een preventiemedewerker. Stel dus een preventiemedewerker aan die ervoor zorgt dat bedrijfsongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen.

Koop werk- en beschermingsmiddelen

Om je werknemers zo goed mogelijk te beschermen is het belangrijk dat je zorgt voor de juiste werkmiddelen, werkkleding en beschermingsmiddelen zoals brandblussers.

Beperk de werkdruk

Niet alleen de fysieke veiligheid is belangrijk. Als werkgever moet je ook kijken of bepaalde werkzaamheden niet te veel psychische overbelasting veroorzaken. Psychische overbelasting is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor jou als baas. Mensen met psychische overbelasting maken namelijk sneller fouten, veroorzaken sneller ongevallen en krijgen sneller te maken met burn-outs en afwezigheid. Blijf dus regelmatig met je werknemers in gesprek om te controleren of bepaalde planningen niet te veel werkdruk veroorzaken.

Maak een hitteplan

Vanuit de Arbowet gelden extra regels wanneer het extra warm is. Het is dan ook belangrijk om voldoende regelingen op te stellen die het voor werknemers aangenamer maakt om te komen blijven werken of maak bijvoorbeeld een tropenrooster wanneer de temperaturen boven de 30 graden stijgen.

Digitaliseer werkinstructies en start met digital audits

Het is zeer belangrijk dat je werknemers belangrijke veiligheidsinformatie altijd snel en makkelijk kunnen opzoeken om ongevallen te voorkomen en snel op te kunnen lossen. Dit is mogelijk door werkinstructies te digitaliseren. Daarnaast zijn ook digital audits cruciaal. Deze kunnen namelijk de kwaliteitsstandaarden, de productiviteit en de veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf waarborgen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Altijd kan er iets misgaan op de werkplek, ook al is deze nog zo veilig. Het is daarom belangrijk dat er in jouw bedrijf genoeg Bhv’ers aanwezig zijn. Spoor jezelf en andere werknemers daarom aan om een Bhv-cursus te volgen.