Last Updated: 14:14PM 3/17/2023

In onze samenleving hebben we te maken met wetten en regels. Deze zorgen ervoor dat we ons veilig kunnen voelen. Als iemand deze wetten overtreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Zo kan iemand bijvoorbeeld worden vervolgd en voor de rechter komen te staan. In zo’n situatie kan het nuttig zijn om een strafrechtadvocaat in te schakelen. Maar wat doet zo’n advocaat precies? In deze blog gaan we dieper in op de taken van een strafrechtadvocaat. Daarnaast vertellen wij hoe hij of zij ervoor zorgt dat de rechten van de cliënt worden beschermd tijdens een strafrechtelijk proces.

Wat is een strafrechtadvocaat?

Een strafrechtadvocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het strafrecht. Het strafrecht is een complex rechtsgebied waarin veel verschillende aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan de wetgeving rondom misdrijven en overtredingen, de zaken tijdens een strafrechtelijk proces en de rol van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

Taken van een strafrechtadvocaat

De belangrijkste taak van een strafrechtadvocaat is om zijn of haar cliënt te verdedigen tijdens een strafrechtelijk proces. De advocaat zorgt ervoor dat de rechten van zijn of haar cliënt worden beschermd en dat er een eerlijk proces plaatsvindt. Hierbij kan de strafrechtadvocaat verschillende taken hebben, waaronder:

Advies geven: De strafrechtadvocaat kan zijn of haar cliënt adviseren over de beste manier om te handelen tijdens een strafrechtelijk proces. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop de cliënt het beste kan reageren op vragen van de politie of de rechter.

Verdediging voorbereiden: De strafrechtadvocaat bereidt de verdediging van zijn of haar cliënt voor. Dit betekent dat de advocaat alle beschikbare informatie verzamelt, getuigenverklaringen opvraagt. Daardoor bepaalt deze een strategie om de cliënt zo goed mogelijk te verdedigen.

Pleiten voor de cliënt: Tijdens het strafrechtelijk proces zal de strafrechtadvocaat pleiten voor zijn of haar cliënt. Dit betekent dat de advocaat argumenten aanvoert waarom de cliënt niet schuldig is of waarom er sprake is van een verzachtende omstandigheid.

Beroep aantekenen: Als een cliënt veroordeeld wordt, kan de strafrechtadvocaat beroep aantekenen tegen de uitspraak. Daardoor betekent dat de zaak opnieuw wordt bekeken door een hogere rechtbank.

Soorten strafrechtadvocaten
Er zijn verschillende soorten strafrechtadvocaten, elk met hun eigen specialisatie en focus. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd:

Algemene strafrechtadvocaat: Dit is een advocaat die zich richt op alle aspecten van het strafrecht. Van kleine overtredingen tot zware misdrijven en inbraken.

Jeugdstrafrechtadvocaat: Deze advocaat is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en richt zich op zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn.

Internationaal strafrechtadvocaat: Dit is een advocaat die zich richt op strafrechtelijke zaken die internationale aspecten hebben. De voorbeelden zijn: oorlogsmisdaden, genocide en mensenhandel.

Economisch strafrechtadvocaat: Deze advocaat richt zich op zaken die te maken hebben met fraude, belastingontduiking en andere financiële misdrijven.

Drugsstrafrechtadvocaat: Dit is een advocaat die zich richt op strafzaken die te maken hebben met druggerelateerde misdrijven.

Verkeersstrafrechtadvocaat: Deze advocaat richt zich op zaken die te maken hebben met verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Slachtofferadvocaat: Dit is een advocaat die zich richt op de belangen van slachtoffers in strafzaken en hen bijstaat tijdens het proces.

Kortom, een strafrechtadvocaat zorgt ervoor dat de rechten van zijn of haar cliënt worden beschermd en dat er een eerlijk proces plaatsvindt. Door het geven van advies, het voorbereiden van de verdediging, het pleiten voor de cliënt en het eventueel aantekenen van beroep. De advocaat kan zijn of haar cliënt zo goed mogelijk bijstaan tijdens een strafrechtelijk proces.

Voor meer informatie bekijk strafrechtadvocaat den Haag!