Last Updated: 17:17PM 7/31/2023

Ieder incident en ieder ongeval op de werkplaats is er een te veel. Daarom worden er allerlei maatregelen genomen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Een groot deel van alle bedrijfsongevallen komt tot stand door een val. Gelukkig is er valbeveiliging. Wil jij te weten komen wat valbeveiliging precies is en wat het belang van valbeveiliging is? Lees dan snel verder.

Wat is valbeveiliging?

Het doel van valbeveiliging is het voorkomen van verwondingen door vallen. Dit doel wordt gerealiseerd door twee componenten: preventie en het verminderen van impact. Hierbij staat preventie voor het voorkomen dat iemand überhaupt valt. Mocht iemand ondanks de nodige preventieve maatregelen alsnog vallen, dan is het doel om de impact van de val te verminderen. Dit betekent dat iemand wel valt, maar hierdoor geen verwondingen krijgt.

Wanneer gebruik je valbeveiliging?

Valbeveiliging is verplicht als het risico op vallen op de werkplaats aanwezig is. Valbeveiliging kan bestaan uit collectieve maatregelen zoals een leuning of hek. Op het moment dat iemand meer dan 2,5 meter omlaag kan vallen dan wordt de veiligheidsgrens overschreden. Dit betekent dat ook persoonlijke maatregelen genomen moeten worden. Deze persoon moet met een valbeveiligingssysteem werken. Ook op het moment dat een hoogte minder dan 2,5 meter is kan individuele valbeveiliging verplicht zijn. Dit is het geval op het moment dat werkzaamheden worden uitgevoerd op risicovolle locaties. Hierbij kan je denken aan het werken boven een weg of water.

De onderdelen van een valbeveiligingssysteem.

 In de basis bestaat een individueel valbeveiligingssysteem uit drie delen:

  • Bevestigingspunt Het bevestigingspunt moet stevig en vast zijn. Hier wordt een beveiligingskabel aan bevestigd.
  • Harnas Via dit harnas wordt een persoon met de beveiligingskabel verbonden met het bevestigingspunt.
  • Valdemper De valdemper zit bevestigd aan zowel werklijn als harnas. De valdemper moet voorkomen dat een persoon diep kan vallen.

Wil je meer weten over genoemde onderdelen dan kan je eens op de website van Safety One Solutions kijken.

Valbeveiliging kopen?

Ben je geïnteresseerd in producten op het gebied van valbeveiliging, dan kan je bijvoorbeeld eens op de website van Valbeveiligingsshop kijken. Het assortiment op het gebied van valbeveiliging is breed. Het is dan ook goed om je goed te oriënteren voordat je tot aanschaf overgaat.