Last Updated: 5:05AM 6/21/2024

Op een gemiddelde werkdag nemen zo’n 1,1 miljoen reizigers de trein in Nederland, blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Spoorwegen. Hierdoor behoort het Nederlandse spoornetwerk tot een van de drukste van Europa. Naast de reizigers, zoals werkenden en scholieren, wordt het spoor ook nog gebruikt voor goederenvervoer. Daarom is het van groot belang dat de veiligheid rondom het spoor serieus genomen wordt. 

Gelukkig wordt het Nederlandse spoor alsmaar veiliger. Het aantal ongelukken op het spoor neemt de laatste jaren af, een interessante trend om te zien. Natuurlijk zouden we het het liefst zien dat er geen kans meer is op ongelukken op of rondom het spoor. Daarom bespreken we in dit artikel enkele tips en tricks die gebruikt kunnen worden om het spoor nog veiliger te maken.

Zo zit het op het moment met de veiligheid van het Nederlandse spoor

Kijken we naar het Jaarverslag Spoorveiligheid, dan zien we dat het spoor in Nederland een van de veiligste van heel Europa is. Dat is een prettig idee voor mensen die dagelijks met de trein reizen in ons land. Zo waren er in 2022 minder zware ongelukken dan in de jaren daarvoor en nemen de NS en de Rijksoverheid actief maatregelen om de veiligheid op het spoor te handhaven, bijvoorbeeld door het gebruik van veiligheidshekken zoals een Safetech fence. Ondanks deze maatregelen vonden er in 2022 nog 21 zware ongevallen plaats; een aantal dat minder is dan eerder, maar dat nog steeds als te veel wordt gezien.

Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat ProRail een langere periode te weinig grip had op het onderhoud en de risicobeheersing op het rangeerterrein Kijfhoek en de Havenspoorlijn. Ook was dit het geval bij spoorbruggen verspreid in Nederland. Daarnaast zijn er diverse overwegen in ons land die nog onbeveiligd zijn; plekken waar wandelaars, fietsers, spoorwegpersoneel en andere voorbijgangers over moeten steken. Hoewel dat aantal steeds minder wordt, zijn er nog steeds onveilige plekken in Nederland aan te wijzen die gevaarlijk zijn omdat ze niet goed beveiligd worden. Dat geldt ook voor plekken waar werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd. Ook deze kunnen beter worden beveiligd. Kortom: de basis voor een veilig spoor is er zeker, maar het kan altijd beter.

Veiligheidshekken rondom het spoor zijn van groot belang

Daarom moet er actief iets gedaan worden aan het verbeteren van de veiligheid rondom het spoor. Het plaatsen van veiligheidshekken is hierbij een must. Er zijn speciale veiligheidshekken voor werkzaamheden rondom het spoor beschikbaar: Safetech fence. Bedacht door Rail Safety Construction (RSC) is het een van de meest innovatieve gepatenteerde producten op het gebied van spoorveiligheid van het moment. Deze barrière biedt namelijk een hoog beschermingsniveau voor spoorwegpersoneel bij werkzaamheden. Andere redenen om veiligheidshekken te plaatsen rondom het spoor zijn onder andere:

  • Om te voorkomen dat mensen op het spoor terechtkomen. Veiligheidshekken vormen een fysieke barrière tussen de mens en het spoor. Dit is overal een veilige toevoeging rondom het spoor, maar met name op plekken waar het niet altijd even duidelijk is hoe een overgang werkt. Een veiligheidshek kan hierbij echt het verschil maken tussen leven of dood.
  • Daarnaast helpen veiligheidshekken om dieren te weren van het spoor. Er zijn vandaag de dag nog steeds te veel ongevallen met (wilde) dieren die op het spoor komen. Met veiligheidshekken kun je dit voorkomen.
  • Wat nog een groot voordeel is van goede veiligheidshekken rondom het spoor is dat de kans op vandalisme en diefstal minder groot is. Minder beschadiging aan het spoor door vandalisme zorgt er ook weer voor dat het spoor veiliger is. Daarbij kost het ProRail veel geld in veel gevallen van vandalisme.
  • Natuurlijk zijn veiligheidshekken ook raadzaam om te plaatsen ter voorkoming van zelfdodingen op het spoor. Met behulp van hekken kunnen mensen minder goed op het spoor komen. Dit heeft een indirecte invloed op de veiligheid van zowel die persoon als treinpersoneel en passagiers.

Investeren in veiligheid optimaliseren rondom overwegen

Met alleen veiligheidshekken zijn we er nog niet wanneer we de veiligheid rondom het spoor willen verbeteren. De overwegen, zoals hierboven genoemd, vormen ook nog een groot risico voor ongevallen, omdat het spoor en het wegverkeer hier elkaar kruisen. Om de veiligheid volledig te kunnen waarborgen, zijn veel overwegen in Nederland al uitgerust met slagbomen, stoplichten en andere waarschuwingslichten. Maar: alsnog gebeuren er te veel ongelukken op dit soort plekken door onoplettendheid, onduidelijkheid of het negeren van signalen. Daar moet verandering in komen voor meer veiligheid in het verkeer en op het spoor.

ProRail heeft het liefst helemaal geen overgangen meer in Nederland waar de weg kruist met het spoor. Tot nu toe lijkt dat nog niet helemaal haalbaar te zijn, maar dit is iets wat ze in de toekomst wel willen bereiken met behulp van tunnels en bruggen. Het kost logischerwijs veel tijd, energie en geld om een dergelijke operatie in heel Nederland uit te voeren. Naast het verbeteren en vervangen van overwegen moet ProRail blijven investeren in veiligheidstrainingen onder personeel en landelijke en regionale bewustmakingscampagnes om zo menselijke fouten op het spoor zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze tips kan het spoor nóg veiliger worden, wat voor nu meer dan welkom is in ons land.