Last Updated: 8:08AM 2/10/2023

Veiligheid is een van de meest essentiële onderdelen als het gaat over een werkvloer. Dit komt doordat ongelukken in een klein hoekje zitten, en over het algemeen zitten we niet te wachten op een ongeluk op de werkvloer. In deze blog behandelen we hoe belangrijk veiligheid op de werkvloer nou eigenlijk is én hoe veiligheid op de werkvloer bevorderd kan worden. Lees snel verder en kom erachter!

Ongelukken voorkomen

Veiligheid op de werkvloer is voor zowel de werkgever als de werknemer van cruciaal belang. Zo kan een veilige werkomgeving niet alleen ongelukken voorkomen die fysiek letsel als gevolg hebben, maar ook bijvoorbeeld ongelukken met financiële schade als gevolg voor het bedrijf. Dit is dan ook precies de reden dat het belangrijk is om maatregelen te treffen waarmee de werkomgeving zo veilig mogelijk gemaakt kan worden.

Veilige werkomgeving

Allereerst is het belangrijk om de wekvloer zelf schoon en opgeruimd te maken. Ook goede verlichting zal al enorm veel ongelukken kunnen voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld niemand uitglijden, struikelen of vallen.

Ook de uitrusting is onderdeel van de werkomgeving. Zorg ervoor dat je medewerkers de juiste kleding hebben die past bij jullie werk. Het beste is om hier ook voorschriften voor te maken. Dit kan in de vorm van een digital checklist. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en kan iedereen snel en gemakkelijk zien wat van hem of  haar verwacht wordt. Neem werknemers ook mee bij het bepalen van voorschriften. Zij zijn immers dagelijks op de vloer en er is niemand die de processen zo goed kent. Deze mensen weten dus ook als geen ander wat nodig is voor een veilige werkomgeving.

Om de omgeving schoon en opgeruimd te houden én om te kijken of de medewerkers zich aan de voorschriften houden, is het mogelijk om regelmatig inspecties uit te voeren. Alleen zo kunnen de voorschriften nageleefd worden.

Trainingen en opleiding

Naast het opstellen van bepaalde voorschriften, is het ook mogelijk om je personeel extra op te leiden en training te geven over veiligheid op de werkvloer. Hierin zou je bijvoorbeeld de nieuwe veiligheidsprocedures op de werkvloer kunnen behandelen. We raden dan ook aan om regelmatig trainingen te geven over de (nieuwe) veiligheidsvoorschriften en procedures op de werkvloer.

Luister hierbij ook naar de werknemers en laat ze hun mening geven. Op deze manier kan de situatie alleen maar verbeterd worden om zo een veilige werkomgeving te creëren.

Al met al is het belangrijk om veiligheid op de werkvloer serieus te nemen. Door bovenstaande maatregelen te nemen, kunnen ongevallen met fysiek letsel of financiële schade als gevolg, voorkomen worden. Probeer altijd te blijven werken aan een 100% veilige werkomgeving. Dit kan door regelmatig trainingen te geven aan de werknemers, te luisteren naar je werknemers en door regelmatig veiligheidsinspecties uit te voeren. Onthoud in ieder geval dat de veiligheid van de werknemers de verantwoordelijkheid van de werkgever is.