Last Updated: 9:09AM 6/22/2023

Veilig werken

Er zijn veel mensen die op hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Acute of langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen kan op korte of lange termijn hele vervelende gevolgen hebben. Daarom is het zo belangrijk om op een veilige manier te werken met gevaarlijke stoffen. Maar ook thuis kun je te maken krijgen met bepaalde (vloei)stoffen, die in eerste instantie misschien onschuldig lijken maar waardoor je toch vervelende schade aan jezelf, een ander of het milieu kunt aanrichten. In deze blog vertellen we wat meer over hoe jij op een veilige manier kunt werken met dergelijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

In het kort zijn het stoffen die op korte- of lange termijn ernstige gezondheidsschade of schade aan het milieu kunnen aanrichten. Dit kunnen vloeistoffen zijn, maar bijvoorbeeld ook poeders of zuren. Producten die gevaarlijk of schadelijk zijn, kun je herkennen aan het etiket. Hier dienen namelijk altijd rood-witte ruitvormige pictogrammen op te staan als het gevaarlijke stoffen betreft. Mensen die werken met zulke stoffen kunnen dit doorgaans ook terugzien in een werkplek instructiekaart. Iedere werkgever is verplicht om het mogelijk te maken op een veilige manier met gevaarlijke stoffen te werken. Een dergelijke instructiekaart geeft precies aan met welke stoffen er gewerkt wordt binnen een bedrijf en bijvoorbeeld wat er moet worden gedaan in geval van een calamiteit. Hierdoor kan er veiliger worden gewerkt in een omgeving waar zich gevaarlijke stoffen bevinden. Maar wat kun jij thuis doen om het veilig te houden? 

Originele verpakking

Bewaar producten die (potentieel) gevaarlijk kunnen zijn altijd in de originele verpakking. Hier staat namelijk precies op om welke stoffen het gaat, maar ook aanvullende informatie zoals bewaaradviezen of instructies over hoe je met het product om moet gaan. Houd je ook altijd aan deze adviezen en instructies. Daarnaast staat op het etiket vermeld welke acties nodig zijn als iemand bijvoorbeeld huidcontact met de gevaarlijke stof heeft of als het wordt ingeslikt. Als je deze instructies van tevoren goed doorneemt, kun je snel handelen in geval van nood. 

Veilige plek

Bewaar gevaarlijke producten altijd op een veilige plek, het liefst achter slot en grendel. Zo voorkom je dat iemand per ongeluk met het product in aanraking komt. Zeker als er kinderen in huis wonen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zij niet aan de gevaarlijke producten kunnen komen. 

Bescherm jezelf

Als je gaat werken met de producten die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, zorg er dan altijd voor dat je jezelf goed beschermd. Draag bijvoorbeeld een mondkapje en handschoenen of neem andere aanvullende maatregelen. Veel producten lijken onschuldig, maar zodra ze met de huid in aanraking komen kan dit voor vervelende consequenties zorgen. Zeker als je werkt met bepaalde zuren is het belangrijk om goed alle adviezen op te volgen. De adviezen vind je meestal terug op het etiket of bijvoorbeeld op de bijsluiter. Bewaar deze dan ook altijd zorgvuldig zodat je ze altijd weer erbij kunt pakken. 

Met deze tips kun jij zowel thuis als op het werk veilig werken met gevaarlijke stoffen, maar let altijd goed op jezelf én anderen.