Last Updated: 18:18PM 8/23/2022

LED kantoorverlichting

Voor LED magazijnverlichting en LED bedrijfshalverlichting gelden strenge eisen. In deze omgevingen zijn werknemers de hele dag aan het werk. Omdat er vrijwel nooit daglicht in de hallen kan doordringen is het van belang dat de verlichting een zodanig goede kwaliteit heeft, dat de gezondheid van de werknemers gewaarborgd is. Voor de kwaliteit van deze verlichting zijn wettelijke normen opgesteld, waar elke werkgever zich aan moet houden. LED bedrijfshalverlichting en LED magazijnverlichting moeten voldoen aan de normen zoals vastgelegd in NEN 12464-1. In deze normen worden minimale waarden voor de lichtsterkte, de lichtkleur en de frequentie van de lampen vastgelegd. Werkgevers die zich niet aan de normen houden kunnen worden beboet.

Waarom zijn er normen voor de verlichting?

Een werknemer die de hele dag werkt bij LED magazijnverlichting of LED bedrijfshalverlichting moet zich voortdurend kunnen blijven concentreren. Dat kan alleen als de verlichting sterk genoeg is om de werkplek te verlichten. Bij een te zwakke verlichting kost het teveel moeite om het werkstuk goed te zien. Dat kan leiden tot klachten als hoofdpijn of vermoeide ogen. De kleuren die in het licht zitten zijn een ander aandachtspunt. Veel goedkope lampen produceren licht dat is samengesteld uit slechts enkele kleuren. Goede verlichting produceert licht met een zeer groot aantal kleuren, vergelijkbaar met daglicht. Dit licht zorgt ervoor dat werknemers veel langer energiek blijven. Daarom wordt aanbevolen om daglichtlampen te gebruiken.

Besparen op energiekosten

Prolumia is een bedrijf dat slimme oplossingen produceert voor LED magazijnverlichting en voor LED bedrijfshalverlichting. Deze verlichting is ontworpen om de typische lange gangen in dergelijke hallen van voldoende licht te voorzien. Als het hallen betreft waar slechts op beperkte plekken wordt gewerkt, kan er gebruik worden gemaakt van regelingen met sensoren. De sensoren detecteren het op welke plekken er mensen zijn en de regelingen zorgen ervoor dat het licht op die plaatsen op het juiste niveau is om comfortabel te kunnen werken. Op de andere plekken in de magazijns of bedrijfshallen is voldoende licht om te voorkomen dat er ongelukken ontstaan. Deze regelingen zorgen ook voor een flinke besparing op de energiekosten.

Opstellen van een lichtplan

Het maken van een lichtplan voor LED bedrijfshalverlichting of LED magazijnverlichting is een klus die door professionals van Prolumia kan worden uitgevoerd. In een professioneel lichtplan wordt er rekening mee gehouden dat overal op de juiste momenten voldoende licht is om te kunnen werken, al dan niet met behulp van sensoren en slimme schakel oplossingen. Tevens zijn dat oplossingen waarmee wordt voorkomen dat er een hoge energierekening ontstaat. Bij de LED magazijnverlichting en de LED bedrijfshalverlichting is er keus uit verschillende soorten oplossingen voor armaturen. Welke het meest geschikt is, is afhankelijk van de kenmerken van de hallen.