Last Updated: 7:07AM 5/19/2023

Als je langs de weg werkt is veiligheid van het grootste belang. Het werken langs drukke wegen en het omgaan met snel verkeer brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Voor het minimaliseren van deze risico’s, is een gestructureerde aanpak essentieel. Lees hier hoe je veilig langs de weg werken mogelijk maakt met elkaar. In deze tekst bespreken we de belangrijkste aspecten van veilig langs de weg werken.

Veilig langs de weg werken vraagt om overzicht

Het maakt niet uit of het gaat om werken in Limburg of in Groningen, overzicht is belangrijk. Het in kaart brengen van de situatie is dan ook de eerste stap naar een veilige werkomgeving. Voordat er wordt gestart met werkzaamheden, is het van cruciaal belang om de omgeving grondig te analyseren. Dit omvat het identificeren van mogelijke gevaren, zoals verkeersstromen, wegversmallingen, scherpe bochten, of beperkte zichtbaarheid. Daarnaast moet je rekening houden met factoren zoals het weer, verlichting en mogelijke obstakels. Deze informatie helpt werknemers bij het nemen van de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen en het verminderen van risico’s.

Verwachtingsmanagement

Er is vaak veel lawaai op langs de weg en communicatie is belangrijk. Raden naar wat iemand bedoelt is niet de bedoeling. Daarom is het maken van duidelijke afspraken een essentieel onderdeel van veilig langs de weg werken. Alle betrokken partijen moeten op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen en procedures die moeten worden gevolgd. Dit omvat het vaststellen van verantwoordelijkheden, het definiëren van veilige werkzones, het bepalen van communicatiemethoden en het vaststellen van regels voor het omgaan met verkeer. Duidelijk en herhalend de afspraken communiceren is daarom belangrijk. Zo zit iedereen op dezelfde pagina en begrijpt iedereen wat er van hen verwacht wordt.

Let op je collega’s

Op elkaar letten is een gouden regel bij het werken langs de weg. Het is van vitaal belang dat alle teamleden voortdurend alert zijn op de omgeving en elkaar waarschuwen voor mogelijke gevaren. Dit betekent dat er voortdurend oogcontact moet zijn en dat er regelmatig met elkaar gecommuniceerd moet worden. Het is essentieel om te benadrukken dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat iedereen de plicht heeft om anderen te beschermen en zichzelf te beschermen.

Het is vaak net wat makkelijker als je elkaar goed kent. Als je weet dat iemand bijvoorbeeld diabetes heeft en deze persoon onwel wordt, weet je sneller wat je moet doen.

Kennis bijhouden

Het volgen van een cursus over veilig werken langs de weg is een uitstekende manier om de kennis en vaardigheden van werknemers te vergroten. Deze cursussen bieden training op het gebied van veiligheidsmaatregelen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, verkeersregels en signalen, en effectieve communicatie. Door het volgen van een dergelijke cursus kunnen werknemers hun bewustzijn vergroten, risico’s beter inschatten en de juiste maatregelen nemen voor het waarborgen van de veiligheid.