Last Updated: 5:05AM 8/10/2022

Hoeveel van de energie die een bedrijf elke maand betaalt, wordt daadwerkelijk gebruikt om het bedrijf draaiende te houden? Waarschijnlijk minder dan de helft, omdat de rest waarschijnlijk weglekt via lekkende luchtcompressoren, inefficiënte apparatuur en andere onnodige energieverbruikers. Om uw bedrijf energie-efficiënter en kosteneffectiever te maken, zijn hier vier manieren om uw energiekosten te verlagen en voorop te blijven lopen in uw branche.

1. Zorg voor een energie managementteam 

Een van de belangrijkste redenen waarom initiatieven voor kosten- en energiereductie vaak mislukken, is dat niet duidelijk is wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het beheer van het energieverbruik van het bedrijf. Het opzetten van een energie management team met vertegenwoordigers van elke afdeling kan helpen om de energiekosten in verschillende bedrijfsprocessen te verlagen. Daarom is het belangrijk om diegenen erbij te betrekken die al gemotiveerd zijn om kosten te besparen of een specifieke beloning in het leven te roepen die kan worden gekoppeld aan de hoeveelheid energie die het team bespaart. Op die manier kunt u er samen voor zorgen dat het energieverbruik in het hele bedrijf in de gaten wordt gehouden en dat manieren om de energiekosten te verlagen worden geïmplementeerd.

2. Een strategisch plan voor het gebruik van technologie

Zodra de energie-audit is voltooid, gebruikt u de informatie om de machines te identificeren die de meeste energie verbruiken. Plan, indien mogelijk, het gebruik van deze machines tijdens daluren. Op die manier kunt u de energiekosten van uw productieapparatuur aanzienlijk verlagen. 

3. Raak gewend aan nieuwe industriestandaarden 

Om ervoor te zorgen dat u de concurrentie voorblijft, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige trends in uw specifieke bedrijfssector. Met behulp van deze informatie kan het perspectief van het bedrijf op energiebesparende methoden worden versterkt, wat kan neerkomen op een herevaluatie van de huidige processen en systemen om ze in de toekomst duurzaam te maken. Het zou van pas kunnen komen om gemotiveerde werknemers in verschillende afdelingen bepaalde scholingsmogelijkheden aan te bieden, zodat nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geïmplementeerd en het energiebesparings bewustzijn wordt vergroot. 

4. Roep de hulp in van externe deskundigen om uw bedrijf te helpen bij het nemen van beslissingen op het gebied van energiebeheer

Het is heel goed mogelijk dat uw bedrijf energie beheeroplossingen op maat nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat bedrijfsoplossingen worden geïmplementeerd, moet u een energiebeheer expert in de arm nemen. www.Controlin.com/nl/ biedt de beste oplossing, kunnen u samen helpen bij het selecteren en implementeren van energiebeheer oplossingen. Zij richten zich op het leveren van goede, betrouwbare ondersteuning die hand in hand gaat met een kwaliteitsproduct.